چند سوال و جواب کوتاه قسمت نوزدهم

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش

سوال:نکات مهمی که در رنگرزی پشم با نیل باید رعایت شود؟

حمام را شلاق نزنید

کلاف بیرون از محلول نباشد

خوشار زدن و هوادهی کلافها دقیق انجام شود

برای بدست اوردن گروه رنگهای تیره رنگرزی در چند مرحله انجام شود

سوال: این سخن ادواردز که"در هیچ کجای ایران روناس به این خوبی بعمل نمی اید"مربوط به کجاست؟

جواب:جوشقان

سوال:رنگزاهای کاربردی در قالی کرمان؟

جواب:قرمزدانه.روناس.پوست گردو.اسپرک.پوست انار.برگ مو..کاه..حنا..زاج سفید

سوال:رنگهای متداول در قالی کرمان؟

جواب:لاکی.گلخاری.چهره ای.گل اناری.لاکی.جوزی.سوسنی..چهره ای.دوغی.روناس فیروزه ای .نخودی.نیلی.انواع سبز


درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است