منو
Ghalikadeh
دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی
بافت و پرداخت قالی برجسته قسمت اول
19 اسفند، 1398
ناصر ملفوظی دانش آموخته فرش و از هنرمندان فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی
مرصع بافی قسمت اول
19 اسفند، 1398
شهناز محقق فعال فرش همدان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی
تکنیک و فن بافت فرش تخت باف قسمت دوم
19 اسفند، 1398
دکتر حصل خانجانی تولید کننده فرش اصیل ترکمن
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است