منو
Ghalikadeh
نمایشگاه ها و همایش ها
فرش ... فراموش و ....
19 اسفند، 1398
هم چون سالهای پیش میزبان فرش دستباف بود. من خود روز دوم آنجا بودم. تکاپویی از یک نمایشگاه دیده نمی شد.
ادامه مطلب
معرفی غرفه های برتر اقدامی شایسته و قابل توجه!
نمایشگاه ها و همایش ها
معرفی غرفه های برتر اقدامی شایسته و قابل توجه!
19 اسفند، 1398
بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران در حالی به اتمام رسید که با تدبیر خوب و شایسته مرکز ملی فرش ایران سه غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شدند.
ادامه مطلب
نقد نمایشگاه بیست و پنجم فرش تهران
نمایشگاه ها و همایش ها
نقد نمایشگاه بیست و پنجم فرش تهران
19 اسفند، 1398
بعد از چند سال امسال قسمت شد در بیست و پنجمین نمایشگاه حضوری چند ساعته داشته باشم و چهار سالن را به اجمال مشاهده کردم.
ادامه مطلب
میزان فروش هر کسی در نمایشگاه حاصل عملکرد یک ساله  ی اوست!
نمایشگاه ها و همایش ها
میزان فروش هر کسی در نمایشگاه حاصل عملکرد یک ساله ی اوست!
19 اسفند، 1398
بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف تهران در شرایطی تمام شد که برخی با رضایت کامل و عده ای یا عدم رضایت غرفه خود را جمع کردند. بسیاری از غرفه داران تا به آن حد از عدم فروش خود ناراضی هستند که اظهار می‌ ...
ادامه مطلب
نکاتی در مورد بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران
نمایشگاه ها و همایش ها
نکاتی در مورد بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران
19 اسفند، 1398
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران هم برگزار شد و با همه نیکی ها و کاستی هایش به تاریخ فرش ایران پیوست. نمایشگاهی که کم فروغ تر از ادوار پیشین برگزار شد و باز هم این حقیقت را بیش از پیش آشکا ...
ادامه مطلب
گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیست و سوم
نمایشگاه ها و همایش ها
گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیست و سوم
19 اسفند، 1398
آخرین روز نمایشگاه فرش دستباف، خلوت تر از همیشه بود.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است