منو
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
حومه اصفهان
19 اسفند، 1398
یکی از اهداف این کتاب تبیین و ثبت ویژگی و هویت فرشی به نام فرش ((نایین)) است که در منطقه یی به نام نایین و به دست مردمان ساکت این دیار بافته می شود. ولی این فرش به دلایل بسیار ، که مهم ترین آن ارزش اق ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
خور ، بیابانک و جندق (قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
ویژگی های اجتمایی اقتصادی منطقه
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
خور ، بیابانک و جندق (قسمت اول)
19 اسفند، 1398
زمانی که به قصد خور و بیابانک پا از نایین بیرون می نهیم تا رسیدن به خور روستاهای نظیر فرخی و جلال آباد و چاه ملک را پیش رو داریم و سپس خور که مدخل گذر به سوی تعدادی روستای خشک و غبار آلود نظیر اردیب ، ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
شهر نایین (قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهر نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
شهر نایین (قسمت اول)
19 اسفند، 1398
فرشی که امروز به نام ((فرش نایین)) به شایستگی و غرور ارزشی والا به فرش ایران در بازارهای جهانی بخشیده است ، نه از آن این شهر، بلکه از آن منطقه یی است که ما آن را به عنوان شهرستان نایین می شناسیم و بر ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
خراسان
19 اسفند، 1398
هرات (امروز در کشور افغانستان قرار دارد) و مشهد برای قرن ها هم ردیف تبریز در شمال غرب ، اصفهان در مرکز و کرمان و شیراز در جنوب ایران از مراکز مهم بافت قالی بوده اند. مشهد و قلمرو تحت نفوذ اقتصادی ، فک ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
شرق ایران
19 اسفند، 1398
مراکز بافت در شمال و مرکز و جنوب ایران که قبلا در مورد آنها بحث شد در شرق ، در دو بخش صحرایی محصور گردیده اند ، دشت کویر بزرگ نمک و دشت لوت یا کویر لوت ، و این هر دو بخش اعظمی از استان خراسان را که مش ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
طوایف قشقایی و خمسه
19 اسفند، 1398
همچون افشاری ها ، قشقایی ها نیز از عشایر ساکن استان فارس هستند که اجدادشان در اصل ترک بوده اند. تصور می شود که این طایفه در قرن 16 میلادی از آذربایجان به این ناحیه مهاجرت نموده اند و لهجه ترکی ایشان ب ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
کرمان - راور
19 اسفند، 1398
نام راور که غربی ها به غلط لاور می خوانند ، مرکز قالی بافی است در شمال شرق کرمان و در مجاورت کویر لوت. راور مدتها مبدا و خاستگاه ظزیف ترین قالی های کرمان بوده است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
جنوب ایران
19 اسفند، 1398
در طی طریق به طرف مناطق جنوبی کشور بیشتر از هر منطقه دیگر ایران نشانه هایی از تاریخ پرتلاطم این سرزمین را مشاهده می کنیم.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است