منو
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بختیاری
19 اسفند، 1398
مرکز قالی بافی بختیاری در جنوب شرقی اصفهان ، شهرکرد ، واقع است. امروزه قالی های این منطقه در منطقه زاگرس (چهارمحال) تهیه می شوند و قالیچه هایی یا کیفیت پایین تر بنام محل بافت شان تحت عنوان بی بی باف ، ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
اصفهان
19 اسفند، 1398
چنانچه تهران را راس بدانیم ، اصفهان در قلب این کشور جای دارد. شرح تاریخ 5000 ساله اصفهان که در طول سال ها حکومت سلسه های پادشاهی بعنوان پایتخت و مقر حکومتی انتخاب می شده ، در این مختصر نمی گنجد. این ش ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
کاشان
19 اسفند، 1398
هنگامی که از قالی های نفیس و مرغوب شرق صحبت می شود نام اصفهان و کاشان در صدر هستند. کاشان در نیمه راه خط شمالی اصفهان به تهران واقع است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
مرکز ایران
19 اسفند، 1398
مراکز بافندگی مرکز ایران شامل شهر قم در شمال و اصفهان در جنوب می باشند. حد مرززی آن از غرب به ساروق و محلات و از جنوب غربی به بختیاری ها و از طرف جنوب به کوه های زاگرس و قهرود منتهی می گردد.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
ساروق
19 اسفند، 1398
بهترین و زیباترین ساروق ها از آن اراک هستند. این عقیده صاحب نظران قالی احتمالا براساس حصول بازارهای صادراتی است ، اما علیرغم این امر تنها ، نام ساروق بلکه شهر ساروق ( تقریبا در 50 کیلومتری شمال اراک) ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
منطقه فراهان
19 اسفند، 1398
منطقه فراهان در حقیقت به هیچ یک از بخش های غربی و مرکزی ایران تعلق ندارد برخی از متخصصین قالی آن را در منطقه مثلثی بین قم ، کاشان و سلطان آباد (اراک جدید) می دانند و بقیه را تحت عنوان محلات می نامند ، ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بیجار
19 اسفند، 1398
اگر چه شهر کوچک بیجار در استان باختران به سختی 10000 جمعیت دارد ، لکن کیفیت بالای قالی های آن شهر شهرت جهانی دارد. همین شهرت موجب امتیاز و برتری میان محصولات کارگاه های شهری بیجار از یک سو و تکاب – بی ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
فرش های غرب ایران
19 اسفند، 1398
انتساب فرش ها به غرب ایران صرفا بر مبنای جغرافیایی صورت می گیرد. در شهرهای متعدد این منطقه وسیع که از لحاظ بزرگی با آلمان غربی قابل قیاس است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
هریس و بخشایش
19 اسفند، 1398
شهر کوچک هریس یکی از مراکز قالی بافی استان آذربایجان و یکی از مهم ترین توابع ایران می باشد. قالی های بافته شده در کارگاه های شهری دارای کیفیت بهتری نسبت به قالی های تهیه شده در روستاهای کوهپایه ای دور ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
تبریز
19 اسفند، 1398
تبریز مرکز استان آذربایجان مرکزی طی قرن ها بعنوان مرکز فرهنگ مشرق زمین از شهرت بسیاری برخوردار بوده است.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است