منو
Ghalikadeh
کسب و کار
گزارشی از یک کارگاه مصنوعات گلیم وجاجیم.
19 اسفند، 1398
مصنوعات گلیم و جاجیم و فرش بلاخص تکه دوزی فرش، از جمله صنایعی است که ارزش افزوده تولیدات صنایع دستی و به ویژه جاجیم، گلیم و فرش قدیم و پا خورده را چند برابر می‌نماید.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است