منو
Ghalikadeh
مواد و مصالح
مضرات الیاف مصنوعی فرش های ماشینی
19 اسفند، 1398
تقریبا همه فرش های ماشینی که از الیاف مصنوعی ساخته شده اند و یا الیاف آنها مورد عمل آوری شیمیایی قرار گرفته است باعث آزاد شدن مواد شیمیایی به داخل منزل شما میشوند،
ادامه مطلب
روش تشخیص ابریشم مصنوعی و طبیعی در فرش دستباف
مواد و مصالح
روش تشخیص ابریشم مصنوعی و طبیعی در فرش دستباف
19 اسفند، 1398
در فرش ترکیه و هند و تا حدودی در پاکستان، استفاده از ابریشم مصنوعی به جای ابریشم طبیعی رواج دارد و وسوسه عده ای برای تقلید از این کار در ایران طبیعی می باشد. اما باید در نظر داشت که سابقه و ارزش فرش ه ...
ادامه مطلب
تست حلالیت _ تاثیر حلالهای شیمیایی بر الیاف طبیعی
مواد و مصالح
تست حلالیت _ تاثیر حلالهای شیمیایی بر الیاف طبیعی
19 اسفند، 1398
یکی از روشهای شیمیایی شناسایی الیاف تست حلالیت است. با توجه به اینکه هر یک از الیاف تنها در حلالهای بخصوصی حل می شوند می توان با حل کردن یک لیف در حلالهای خاص لیف مذبور را شناسایی کرد.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است