منو
Ghalikadeh
مواد و مصالح
آشنایی با پشم مغان (قسمت نهم)
19 اسفند، 1398
چگونگی شناسایی الیاف پشم:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
آشنایی با پشم مغان (قسمت هشتم)
19 اسفند، 1398
ویژگیهای پشم مصرفی در قالیبافی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
آشنایی با پشم مغان (قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
تقسیم بندی الیاف پشم:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
آشنایی با پشم مغان (قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
ویژگیهای فیزیكی پشم (ساختمان لیف پشم)
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
Wool The Natural Fibre
19 اسفند، 1398
Limited supply and exceptional characteristics have made wool the world's premier textile fibre
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
آشنایی با پشم مغان (قسمت اول)
19 اسفند، 1398
پشم از الیافی حیوانی است كه از بدن گوسفند به دست آید. امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنیا شناخته شده كه اكثر آنها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها مت ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است