پشم ( علوم الیاف )

پشم ، رشته هایی باریک و نرم که بر روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر می روید و در پارچه بافی و فرش بافی از آن استفاده می شود و معمولاً نوع غیرقابل رشتن آن برای تولید نمد به کار می رود. نوع پشم به روش پرورش جانور، فصل پشم چینی و شرایط آب وهوایی بستگی دارد.

بررسی ویژگیهای مواد اولیه مورد مصرف در فرش دستباف

با نگاه به قالیهای به یادگار مانده از دوره شکوه و اوج قالی ایرانی و بررسی کیفیت مواد اولیه مصرفی آنها بر این نکته تاکید دارد که قالی ایران با استفاده از پشم گوسفندان ایرانی توانسته است به نقطه اوج خود برسد. قریب به 70 درصد پشم گوسفندان ایرانی در قالیبافی مصرف می گردد.

قالی ایرانی با پشم گوسفند ایرانی درخشش جهانی دارد!

نگاهی به پشم نژادهای مختلف گوسفندان ایران با تاکید بر نژادهای خراسانی

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش پانزدهم)

استاندارد روش آزمون قابليت ارتجاعی الياف پشم

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش سیزدهم)

استاندارد درجه بندی نخ ابريشم خام كه نخستين بار درسال 1358تهيه گرديد براساس پيشنهادهای رسيده و بررسی و تاييد كميسيون فنی نساجی برای نخستين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در هفتاد و ششمين اجلاسيه كميته ملی استاندارد صنايع نساجی مورخ 78/5/17مورد تاييد قرار گرفته .

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش دهم)

ویژگیهای نخ پنبه‌ای مورد مصرف در تار فرش دستباف

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش ششم)

۴۵۶هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش آزمون، نمونه‌برداری، علامتگذاری و بسته‌بندی خامه فرش از جنس پشم خالص نو که بعنوان گره در فرش دستباف بکار می‌رود می‌باشد.

نژادهای گوسفند و پشم و کارخانه های فرآورده های الیاف دامی

بالغ بر 53 ميليون راس گوسفند در قالب 27 نژاد شناخته شده در کشور ، بيش از 63 هزار تن پشم در سال توليد مي کنند....

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است