منو
Ghalikadeh
اخبار فرش
بازار فرش کشور راکد شده است
19 اسفند، 1398
عضو انجمن فرش ایران گفت: بازار فرش کشور در یکی دو دهه اخیر یکی از بحرانی ترین سال های خود را تجربه می کند و بازار صنعت فرش امسال به شدت راکد شده است.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است