منو
چند سوال و جواب کوتاه قسمت هجدهم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت هجدهم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
ادامه مطلب
چند سوال و جواب کوتاه قسمت هفدهم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت هفدهم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
ادامه مطلب
چند سوال و جواب کوتاه قسمت شانزدهم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت شانزدهم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
ادامه مطلب
چند سوال و جواب کوتاه قسمت پانزدهم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت پانزدهم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
ادامه مطلب
مهر و محراب
در حاشیه
مهر و محراب
19 اسفند، 1398
ريشه شناسي واژه مهر/ ميثره (اوستا) و ميتره (وداها)
ادامه مطلب
سلام با عشق
در حاشیه
سلام با عشق
19 اسفند، 1398
مجید نادرپور 95/07/27
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است