منو
Ghalikadeh
در حاشیه
ایل كشكولی بزرگ و كوچك
19 اسفند، 1398
به زبان تركی صحبت می كنند ،كاملا به سبك چادرنشینی زندگی میكنند و مدام در حال كوچند زندگی آنها از طریق دامداری و دامپروری و فروش دستبافته ها تامین می شود و قالیچه های آنها بسیار معروف است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
در حاشیه
طایفه عمله
19 اسفند، 1398
تیره ای هستند كه مردمان كاری و زحمتكش دارند و دستبافته های این ایل از مرغوبیت بالایی برخوردار است و گبه های آنان بسیار مرغوب است ، مخصوصا گبه های سبز ترنج در ایل تكه بازلو از طایفه عمله و نیز درمیان ق ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است