منو
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
پرسش و پاسخ در خصوص رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مستقیم
19 اسفند، 1398
مهندس امیر منصور اربابی مدیر کارگاه رنگرزی تیراژه قم
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگ همانندی در رنگرزی قسمت دوم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی / امیر منصور اربابی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگ همانندی در رنگرزی
19 اسفند، 1398
استاد سید عباس سجادی/ مهندس امیر منصور اربابی
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است