منو
نرخ رنگرزی خامه قالی
رنگ و رنگرزی
نرخ رنگرزی خامه قالی
19 اسفند، 1398
کارگاه رنگرزی پرندیس با مدیریت رضا ذوقی نسب در مشهد
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است