منو
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با استاد مرتضی کیانزاد
19 اسفند، 1398
بنام یکتای هنر آفرینبا عرض سلام و احترام و ارادت خدمت تمامی اصحاب هنر بخصوص جامعه هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف ایران و شاخه های مرتبط با آن، اساتید، دانش آموختگان، دانشجویان و زحمتکشان این رشته پر ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
ریزه کاری های طراحی فرش بیجار
19 اسفند، 1398
استاد قدرت الله گیچلو از طراحان نامدار فرش بیجار هستند و نقشه های ایشان دارای شهرت فراوانی است. استاد در این نوشتار از زندگی و کار خود می گوید و دغدغه هایش درباره فرش بیجار.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سرانگشتانی در جادوی رنگ و خط
19 اسفند، 1398
گفت‌وگوی با غلامحسین محمودی، طراح قالی و دارای نشان درجه یک هنری
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
تولدی دوباره
19 اسفند، 1398
برای اولین بار بعد از عهد صفوی ، چشم هنر دوستان فرش دستباف به وجود فرش پولنزی روشن شد.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن مطلبی ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز
19 اسفند، 1398
 تا کنون در موضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن، بسيار گفته و نوشته اند، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن م ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است