منو
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت دوازدهم)
19 اسفند، 1398
آرتور پوپ و آثار باستانی ایران/ گروه اصفهان شناسی زنده رود نوشته شده توسط عباس رحیمی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت یازدهم)
19 اسفند، 1398
به مناسبت سالروز مرگ پروفسور آرتورپوپ/ وبلاگ اصفهون
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت نهم)
19 اسفند، 1398
دیدگاه ها درباره پوپ/مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت هشتم)
19 اسفند، 1398
نظری به هنر ایران/ آیکوداک
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت هفتم)
19 اسفند، 1398
 آرتور پوپ/وبلاگ قالیشویی سلیمان شهر مغان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت ششم)
19 اسفند، 1398
مقالات آرتور پوپ/ پایگاه مجلات تخصصی نورمگ
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت پنجم)
19 اسفند، 1398
آرتور اپهام پوپ/ پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ایران شناسی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت چهارم)
19 اسفند، 1398
پوپ ، آرتوراپهام /معصومه میرسعیدی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
یادبود 12 شهریورماه، سالروز درگذشت پرفسور پوپ، ایران شناس نامورآمریکایی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با آرتور پوپ(قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
بیوگرافی پروفسور آرتور اپهام پوپ
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است