منو
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "استاد اکبر رسام برگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد اکبر رسام برگی مرحوم استاد برگی در سال۱۲۹۶ ه. ش در تبریز در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "استاد حاج نقی شیرفر" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد حاج نقی شیرفراستاد حاج نقی شیرفردر سال ۱۲۹۳ ه. ش در محله اهراب تبریز دیده به جهان گشود.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "استاد محمد حسین بنام" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد محمد حسین بنام که در تبریز با عنوان (بنام) مشهور است، بی‌شک یکی از مبتکرین و خلاق‌ترین طراحان دوران خویش است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "استاد جعفر پاکدست سردرودی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد جعفر پاکدست سردرودی در سال ۱۳۱۰ در سردرود، که شهرستانی کوچک از توابع تبریز می‌باشد، به دنیا آمد.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "استاد حبیب الله امین افشار" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد حبیب الله امین افشار فرزند حاج میرزا امین امینی که فردی روحانی بود، در شهرارومیه در سال ۱۲۸۲ در یک خانواده متمول و روشنفکر شهری متولد گردید.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با"استادان میر مصور و رسام ارژنگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استادان میر مصور و رسام ارژنگی این دو هنرمند برجسته تبریز، رسام ارژنگی و میر مصور که مینیاتوریست و تذهیب کار بودند.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با "جمشید نقاش ارژنگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
جمشید نقاش ارژنگی مرحوم جمشید نقاش ارژنگی هنرمند نام دار و اصیل طراحی نقشه‌های قالی ریرباف در سال ۱۳۰۶ در تبریز در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با«استاد حاج قلی نامی» به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد حاج قلی نامی یکی از هنرمندان تبریز در محله سرخاب به سال ۱۳۰۴ مردی به دنیا آمد که سال‌ها بعد نامی جاودان در عرصه هنر این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشت.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
آشنایی با"استاد علی پورحلاجی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد استاد علی پورحلاجی نیز یکی دیگر از طراحان جوان تبریز است.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
اساتید فرش
« آشنایی با استاد غلامحسین جبینی خیابانی» به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان
19 اسفند، 1398
استاد غلامحسین جبینی خیابانی (بدیع قلم) از جمله طراحان هنرمند تبریز است.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است