منو
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
شستشو و مرمت فرش(قسمت پنجم)
19 اسفند، 1398
روش ریشه دوزی به روش مغزی نوع  اول در قالی  لول:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
شستشوی و مرمت فرش(قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
رعايت نكات خاص در شستشوی فرش هنگام شستشوی فرش رعايت برخی موارد باعث تضمين سلامت فرش و همچنين جلوگيری از پوسيدگی و افزايش دوام آن می گردد كه اهم آنها چنين است: شستشوی فرش بايد روی سطح كاملاً صاف و سخت ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
کجی کنار فرش و شرح رفع آن
19 اسفند، 1398
کجی یا سره داشتن کنار فرش به حالتی گفته میشود که خط های راست فرش که حاشیه ها و لبه های فرش را تشکیل میدهند نامنظم بوده و حالت موجی ، قوسی و با پایین و بالا داشته باشد .
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
کجی در فرش (کجی بغل)
19 اسفند، 1398
میتوان کجی ها را به دو دسته تقسیم کرد:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
شستشو و مرمت فرش(قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
شستشو به هر روش كه صورت گيرد دارای مراحل يكسانی به شرح زير است:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
شستشوی و مرمت فرش(قسمت اول)
19 اسفند، 1398
همه قاليهای مورد استفاده، اعم از قاليهايی كه برای مفروش كردن منازل به كار مي روند یا آنهایی كه جنبة تزئينی داشته و به عنوان تابلو بر روی ديوار نصب می شوند همه و همه پس از چند سال به علت مجاورت دائمی ب ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
مرمت و رفوی فرش (قسمت پنجم)
19 اسفند، 1398
• پود کشی در قالی تخت
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
مرمت و رفوی فرش (قسمت چهارم)
19 اسفند، 1398
تارکشی قالی به روش مغزی دوم
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
مرمت و رفوی فرش (قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
تار کشی قالی به روش مغزی نوع اول
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است