دسته بندی ها

قالیچه 1.5 * 2 متر

قالی های تمام ابریشم قم

ذرع و نیم 1 * 1.5 متر

گلیم فرش

تابلو فرش

کناره

پرده ای مابین 3 و 6 متر

قالی های شش متری 2 * 3 متر

فرش های دایره و مربع

گبه

اولین مجموعه ی فرش دستباف که موفق به کسب نشان استاندارد بین المللی ایزو در زمینه مدیریت کیفیت گردیده است

اولین مجموعه ی فرش دستباف که موفق به کسب نشان استاندارد بین المللی ایزو در زمینه مشتری مداری گردیده است

تمامی محصولات دارای شناسنامه به همراه مشخصات فنی فرش و ضمانت قیمت و کیفیت می باشند

استاد دانشگاه : تامین مواد اولیه پیش نیاز توسعه صنایع دستی ا ...

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: تامین مواد اولیه پیش نیاز توسعه صنایع دستی است که باید نسبت به این امر اهتمام بیشتری داشته باشیم....

موزه ها نشانگر هویت و تاریخ کشور هستند ...

مدیرکل میراث فرهنگی و #گردشگری استان #سمنان گفت: موزه ها نشانگر هویت و تاریخ کشور هستند و مردم باید به این یادگارهای فرهنگی توجه داشته باشند. ...

سخت گیری بانک ها مشکل اساسی تولیدکنندگان فرش خراسان شمالی اس ...

رئیس اتحادیه فرش دستبافت و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر سخت گیری بانک ها و فشار بیش از حد آنها در پرداخت تسهیلات یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان فرش خراسان شمالی است....

دانشگاه در به روز شدن صنایع دستی کمک کند ...

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه باید تکنیکی ایجاد کند که از این طریق نه تنها زیبایی های گذشته صنایع دستی حفظ شود بلکه با تکنیکی که دانشگاه آموزش می دهد زیبایی های حال حاضر را هم به صنایع د...