منو
در حال نمایش 20 از 26 محصول
پادری دستباف گبه قشقایی شیراز
کد: 40852
موجود در فروشگاه: سهیل
250,000 تومان
سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح شطرنجی دستریس
کد: 41158
موجود در فروشگاه: سهیل
650,000 تومان
سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح شطرنجی دستریس
کد: 41208
موجود در فروشگاه: سهیل
650,000 تومان
ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده
کد: 41163
موجود در فروشگاه: سهیل
1,300,000 تومان
ذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 41187
موجود در فروشگاه: سهیل
1,300,000 تومان
ذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 41188
موجود در فروشگاه: سهیل
1,300,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 41194
موجود در فروشگاه: سهیل
1,300,000 تومان
ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچم
کد: 41195
موجود در فروشگاه: سهیل
1,300,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 31242
موجود در فروشگاه: سهیل
1,900,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 31243
موجود در فروشگاه: سهیل
1,900,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 31247
موجود در فروشگاه: سهیل
1,900,000 تومان
دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم
کد: 31265
موجود در فروشگاه: سهیل
2,700,000 تومان
کناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی
کد: 41189
موجود در فروشگاه: سهیل
2,900,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح عشایری
کد: 22447
موجود در فروشگاه: سهیل
3,700,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح کف ساده
کد: 22451
موجود در فروشگاه: سهیل
3,700,000 تومان
قالیچه دستباف گبه شیرازی پشم دستریس رنگ طبیعی
کد: 22406
موجود در فروشگاه: سهیل
3,800,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت
کد: 22446
موجود در فروشگاه: سهیل
3,900,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرمات
کد: 22450
موجود در فروشگاه: سهیل
3,900,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکی
کد: 22452
موجود در فروشگاه: سهیل
3,900,000 تومان
قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم طرح رنگین کمانی جدید
کد: 22415
موجود در فروشگاه: سهیل
4,400,000 تومان