منو
در حال نمایش 20 از 20 محصول
پرده ای دستباف گبه قشقایی طرح کف ساده حاشیه دار رنگ گیاهی
کد: 41192
موجود در فروشگاه: سهیل
5,500,000 تومان
پرده ای دستباف گبه قشقایی طرح تک درخت رنگ گیاهی
کد: 41191
موجود در فروشگاه: سهیل
5,700,000 تومان
پرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهی
کد: 41169
موجود در فروشگاه: سهیل
7,800,000 تومان
پرده ای دستباف قشقایی طرح حوضی رنگ گیاهی
کد: 41190
موجود در فروشگاه: سهیل
11,500,000 تومان
پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم
کد: 41262
موجود در فروشگاه: اپال
12,500,000 تومان
پرده ای چهار محال بختیاری طرح افشان
کد: 40679
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی
کد: 22414
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهی
کد: 41167
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری طرح گل مرغ  رنگ گیاهی
کد: 41170
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهی
کد: 41172
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری خشت عروس رنگ گیاهی
کد: 41173
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهی
کد: 41175
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهی
کد: 41178
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف بختیاری لچک ترنج گل فرنگ رنگ گیاهی اعلا باف
کد: 22433
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
پرده ای دستباف چهار محال بختیاری طرح خشت و گل
کد: 41221
موجود در فروشگاه: سهیل
15,800,000 تومان
جفت
جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشم
کد: 41266
موجود در فروشگاه: سهیل
16,000,000 تومان
جفت
جفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشم
کد: 41268
موجود در فروشگاه: سهیل
16,000,000 تومان
ویژه
پرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاری
کد: 22574
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
قالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا باف
کد: 22471
موجود در فروشگاه: اپال
48,000,000 تومان
قالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا باف
کد: 22472
موجود در فروشگاه: اپال
48,000,000 تومان