منو
در حال نمایش 20 از 8 محصول
دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح علیا گل ابریشم
کد: 50214
موجود در: انبار
4,800,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح علیا گل ابریشم
کد: 50219
موجود در: انبار
4,800,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک مترطرح گنبد  گل ابریشم
کد: 50240
موجود در: انبار
4,800,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشم
کد: 50224
موجود در: انبار
14,500,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک و نیم متر طرح تقی زاده گل ابریشم
کد: 50247
موجود در: انبار
14,500,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک مترو نیم طرح جدید صفی کف حاشیه چله و گل ابریشم
کد: 50241
موجود در: انبار
34,000,000 تومان
دایره دستباف تبریز قطر یک و نیم متر طرح شمس نوینفر دو کف ابریشم شصت رج
کد: 50246
موجود در: انبار
34,000,000 تومان
فرش گرد دستباف تبریز قطر دو متر دو کف ابریشم طرح جدید صفی پنجاه و پنج رج
کد: 50245
موجود در: انبار
55,000,000 تومان