منو
در حال نمایش 20 از 29 محصول
شش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهی
کد: 11051
موجود در: انبار
27,500,000 تومان
هفت متری دستباف بختیاری طرح قاب پامچال رنگ گیاهی
کد: 11053
موجود در: انبار
27,500,000 تومان
شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم
کد: 11071
موجود در: انبار
27,500,000 تومان
ویژه
شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم
کد: 11072
موجود در: انبار
27,500,000 تومان
شش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهی
کد: 11048
موجود در: انبار
35,000,000 تومان
هفت متری دستباف بختیاری طرح شلمزار رنگ گیاهی
کد: 11052
موجود در: انبار
35,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11056
موجود در: انبار
38,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم
کد: 11073
موجود در: انبار
38,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11157
موجود در: انبار
42,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11181
موجود در: انبار
42,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم
کد: 11143
موجود در: انبار
45,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم رنگ خاص
کد: 11174
موجود در: انبار
45,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج گل ابریشم  اعلا
کد: 11185
موجود در: انبار
45,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11182
موجود در: انبار
56,000,000 تومان
جفت
جفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهی
کد: 11116
موجود در: انبار
58,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دار
کد: 11010
موجود در: انبار
59,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم
کد: 11119
موجود در: انبار
59,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم
کد: 11126
موجود در: انبار
59,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاص
کد: 11108
موجود در: انبار
64,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید نشاط دورگلیم چله و گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11154
موجود در: انبار
64,000,000 تومان