شش متری اراک افشانشش متری اراک افشانشش متری اراک افشان

شش متری اراک افشان

فروخته شده

کد فرش : 10514
محل بافت : اراک
عرض : 219 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 30
طرح : افشان اراک
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

شش متری مشک آباد اراک پشمی