قالیچه سنندج کردستان پشم دست ریس و رنگ گیاهیقالیچه سنندج کردستان پشم دست ریس و رنگ گیاهیقالیچه سنندج کردستان پشم دست ریس و رنگ گیاهیقالیچه سنندج کردستان پشم دست ریس و رنگ گیاهی

قالیچه سنندج کردستان پشم دست ریس و رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 70033
محل بافت : سنندج
عرض : 153 سانتی متر
طول : 228 سانتی متر
رج : 45
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 14 کیلوگرم

قالیچه سنندج دست ریس اعلا باف