جفت شش متری اردکان نقشه جدید محرابیجفت شش متری اردکان نقشه جدید محرابیجفت شش متری اردکان نقشه جدید محرابیجفت شش متری اردکان نقشه جدید محرابی

جفت شش متری اردکان نقشه جدید محرابی

فروخته شده

کد فرش : 10798
محل بافت : اردکان یزد
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج محرابی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد لچک ترنج نقشه جدید