قالیچه اراک طرح افشان پشم اعلاقالیچه اراک طرح افشان پشم اعلاقالیچه اراک طرح افشان پشم اعلاقالیچه اراک طرح افشان پشم اعلا

قالیچه اراک طرح افشان پشم اعلا

فروخته شده

کد فرش : 22047
محل بافت : اراک
عرض : 147 سانتی متر
طول : 193 سانتی متر
رج : 33
طرح : افشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه اراکی بافت نقشه افشان