نه متری تبریز طرح گلفام دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گلفام دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گلفام دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گلفام دست دوم چله و گل ابریشم

نه متری تبریز طرح گلفام دست دوم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 44410
محل بافت : تبریز
عرض : 241 سانتی متر
طول : 346 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلفام
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری دست دوم تبریز 55 رج چله ابریشم