تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60967
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 86 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل چوبی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی صادقی