ذرع و نیم گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و نیم گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80542
محل بافت : دشت مغان
عرض : 104 سانتی متر
طول : 145 سانتی متر
رج : 0
طرح : شش حوض
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و نیم گلیم ورنی ابریشم