قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80549
محل بافت : دشت مغان
عرض : 126 سانتی متر
طول : 193 سانتی متر
رج : 0
طرح : شش طاوس
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان