ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80591
محل بافت : دشت مغان
عرض : 76 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چارک گلیم ورنی اردبیل