تابلو فرش تبریز طرح دو بلبل تولیدی منصوریتابلو فرش تبریز طرح دو بلبل تولیدی منصوری

تابلو فرش تبریز طرح دو بلبل تولیدی منصوری

فروخته شده

کد فرش : 60976
محل بافت : تبریز
عرض : 36 سانتی متر
طول : 56 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو بلبل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم برجسته باف