قالیچه گلیم ابریشم دشت مغانقالیچه گلیم ابریشم دشت مغانقالیچه گلیم ابریشم دشت مغانقالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80559
محل بافت : دشت مغان
عرض : 130 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی مرغی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

قالیچه گلیم ابریشم ورنی اردبیل