تابلو فرش تبریزمینیاتور فرشچیان نیازو نوازشتابلو فرش تبریزمینیاتور فرشچیان نیازو نوازش

تابلو فرش تبریزمینیاتور فرشچیان نیازو نوازش

فروخته شده

کد فرش : 60982
محل بافت : تبریز
عرض : 60 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 45
طرح : نیاز و نوازش فرشچیان
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش مینیاتور فرشچیان تولیدی قلی پور گل و چله ابریشم