قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22051
محل بافت : قشقایی
عرض : 157 سانتی متر
طول : 191 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 10 کیلوگرم

سه متری عشایر قشقایی پشم اعلا بافت رنگ گیاهی