قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22054
محل بافت : قشقایی
عرض : 129 سانتی متر
طول : 171 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی سفارشی باف