ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافتذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافتذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافتذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافت

ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافت

فروخته شده

کد فرش : 30870
محل بافت : سیرجان
عرض : 112 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم سفارشی باف سیرجان برجسته باف