دو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

دو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 30873
محل بافت : قشقایی
عرض : 129 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی شیراز بافت اعلا