ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلاباف

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلاباف

فروخته شده

کد فرش : 30878
محل بافت : سیرجان
عرض : 124 سانتی متر
طول : 143 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف گلیم فرش سیرجان سفارشی بافت اعلا