ذرع و نیم نقشه ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم نقشه ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم نقشه ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم نقشه ماهی جدید گل ابریشم

ذرع و نیم نقشه ماهی جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30888
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 104 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم نقش ماهی جدید گل ابریشم