شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشم

شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10808
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 202 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری ماهی جدید نه متن