گبه مربع طرح اسپرت گلستانگبه مربع طرح اسپرت گلستانگبه مربع طرح اسپرت گلستانگبه مربع طرح اسپرت گلستان

گبه مربع طرح اسپرت گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40778
محل بافت : گلستان
عرض : 208 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

مربع 2 * 2 تمام پشم