قالیچه بیجار کردستان بسیار ریز بافت طرح ماهیقالیچه بیجار کردستان بسیار ریز بافت طرح ماهیقالیچه بیجار کردستان بسیار ریز بافت طرح ماهیقالیچه بیجار کردستان بسیار ریز بافت طرح ماهی

قالیچه بیجار کردستان بسیار ریز بافت طرح ماهی

فروخته شده

کد فرش : 22081
محل بافت : بیجار
عرض : 136 سانتی متر
طول : 222 سانتی متر
رج : 55
طرح : ماهی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 11 کیلوگرم

قالیچه نقش ماهی بیجار کردستان