شش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشم

شش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10809
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 11 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

فرش دستباف شش متری نقشه ماهی جدید