پرده ای اردکان یزد نقشه جدید شکوفهپرده ای اردکان یزد نقشه جدید شکوفهپرده ای اردکان یزد نقشه جدید شکوفهپرده ای اردکان یزد نقشه جدید شکوفه

پرده ای اردکان یزد نقشه جدید شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 41009
محل بافت : اردکان
عرض : 150 سانتی متر
طول : 258 سانتی متر
رج : 32
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

پرده ای اردکان یزد نقشه جدید مسی