کناره دستباف یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دستباف یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دستباف یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دستباف یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی

کناره دستباف یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 40912
محل بافت : بروجن
عرض : 85 سانتی متر
طول : 375 سانتی متر
رج : 45
طرح : قالی در قالی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 10 کیلوگرم

۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کناره دستبافت یلمه بروجن اعلا بافت طرح قالی در قالی