شش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشمشش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشم

شش متری نقشه ماهی جدید یازده متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10820
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 203 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 11 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشم