کناره باریک کوچک قشقایی طرح شیروخورشید اعلا بافکناره باریک کوچک قشقایی طرح شیروخورشید اعلا بافکناره باریک کوچک قشقایی طرح شیروخورشید اعلا باف

کناره باریک کوچک قشقایی طرح شیروخورشید اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 70053
محل بافت : قشقایی
عرض : 40 سانتی متر
طول : 110 سانتی متر
رج : 40
طرح : شیر و خورشید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

خرک باریک قشقایی نقش شیرو خورشید