پشتی قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافپشتی قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافپشتی قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

پشتی قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

فروخته شده

کد فرش : 70054
محل بافت : قشقایی
عرض : 60 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
رج : 40
طرح : ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

فرش سایز پشتی قشقایی رنگ گیاهی